Om arbejdstid

Med regeringsindgrebet i 2013 blev vi som organisation reelt frataget aftaleretten på arbejdstid. Langsom men sikkert er vi på vej tilbage mpå aftale sporet. Foreningen har nu indgået aftaler i over 80 kommuner i hele landet. På den måde er vi som forening på vej til at genvinde indflydelsen på medlemmernes arbejdsvilkår. 

Ved OK’15 fik vi yderligere et håndtag nemlig fællespapiret om de 15 punkter. Det skal være med til at styrke lærernes muligheder for at løfte opgaverne. Det var også en god udvikling.
 
Ved OK'18 aftalte vi nedsættelsen af en lærerkommission, der skal komme med anbefalinger til perioderforhandlingerne om arbejdstid. Der skal løbe af staben i foråret 2020.
 
Væk med lov 409
Periodeforhandlingerne skal munde ud i en arbejdstidsaftale, der erstatter lov 409. Vi skal sikre at alle medlemmer i landet kommer til at arbejde under "ordnede forhold". 

Det kræver en central ramme og lokale udmøntninger, der passer ind i den enkelte kommune og på den enkelte skole.
 
Kun ved en fælles indsats fra alle led i foreningen kan vi styrke det gode lærerliv. Vi er godt på vej men det kræver et langt sejt træk at genvinde fordums styrke. Det er jeg parat til at tage del i.
 
Vi har beskrevet vores grundlæggende principper om arbejdstid på kongressen med disse ord.

”Vi arbejder for at indgå kollektive arbejdstidsaftaler så centralt som muligt, fordi de medvirker til at udvikle og understøtte lærerprofessionen og sikre ordentlige arbejdsvilkår.

Alle medlemmer skal sikres tid til at løse deres arbejdsopgaver. For lærerne og børnehaveklasselederne skal der være et maksimum for undervisningstiden, som gælder for alle.

Læreren skal have ansvar for og frihed til selv at disponere over tiden til den samlede undervisningsopgave i samarbejde med sine kolleger. Der skal være en balance mellem tiden til undervisning, forberedelse og tiden til øvrige opgaver, der knytter sig til undervisningen.

Lærerarbejdets karakter er præget af skoleårets særlige opbygning med periodevis varierende arbejdsbelastninger. Arbejdstiden skal tilrettelægges, så den i alle perioder understøtter et godt arbejdsmiljø.”
Lars Busk Hansen  | lbh@dlf.org