Verden ind i skolen - lærerne ud i verden

Verden står overfor en række udfordringer, som kræver internationalt samarbejde indenfor f.eks. miljø- og klimaområdet. Omvendt kræver det også en indsats af det enkelte menneske. Disse udfordringer vil stadig fylde mere i skolens undervisning. Vores fælles erkendelse af en globaliseret verden skal være perspektivet for udviklingen af skolen og samfundet. Globaliseringen stiller store krav om forståelse af andre kulturer.

DLF skal styrke arbejdet for at få verden ind i skolen. Der skal være muligheder for at afvikle lejrskoler i udlandet, etablering af venskabsklasser i andre lande og eksempelvis lejrskoleservice i Bruxelles. På samme måde skal lærerne have bedre muligheder for at komme ud i verden for at søge inspiration. 

Internationalt fagforeningssamarbejde

Langt de fleste af de udfordringer som folkeskolen står overfor har internationale rødder. I Danmark er både den økonomiske politik og uddannelsespolitikken i høj grad præget af de internationale tendenser.

Derfor skal vi fortsætte og styrke det internationale engagement.

Det gælder såvel vores samarbejde med andre organisationer i Europa og resten af verden som vores solidaritetsarbejde med at opbygge lærerforeningen i den tredje verden.

Lars Busk Hansen  | lbh@dlf.org