Min baggrund

Fagpolitisk erfaring

Jeg har været medlem af hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening siden 2004
 
I perioden 04-09 havde jeg sæde i organisations- og arbejdsmiljøudvalget. I årene10-11 deltog jeg i arbejdet i foreningens skole- og uddannelsespolitiske udvalg. Fra 2012 har omdrejningspunket for mit politisks arbejde være med afsæt i overenskomstudvalget og i foreningens internationale følgegruppe.

I 2008 blev jeg medlem af bestyrelsen i Lærernes Pension. En repræsentation som jeg sætter stor pris på. For pensionsforhold har altid optaget mig. Jeg var formand for Medlemsforum Vest i Lærernes Pension fra 1996 til 2008. I den periode var jeg med til at sætte 93'gruppen på dagsordenen i foreningen.

Jeg har siden 2005 været medlem af bestyrelsen af Lærernes a-kasse. Forholdene for de ledige har altid haft min interesse. Det er vigtigt, at der er en solid kontakt mellem a-kasse og fagforening.
 
Jeg har været lokal kredsformand i 21 år. Siden 2006 har jeg været formand for Lærerkreds Nord, som dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommune.
 
Jeg blev første gang politisk valgt il kredsstyrelsen i 1993, og i 1998 blev jeg valgt som kredsformand. Jeg har siden  bl.a. stået i spidsen for to kredssammen-lægninger. I 2000 skabte vi Nordkredsen som en sammenlægning af Hjørring - Hirtshals Lærerkreds og Skagen Lærerkreds. I forbindelse med kommunalreformen i 2006 dannede vi Lærerkreds Nord, som i dag dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Kredsen er landets femtestørste lærerkreds.

I perioden 1998 til 2008 var jeg næstformand i Hjørring Seminariums bestyrelse, og jeg har igennem årene fulgt læreruddannelsen tæt.

Internationalt

Jeg har fulgt det internationale arbejde tæt gennem en årrække. Som hovedstyrelse har vi sammen besøgt EU-systemet i Bruxelles og OECD i Paris. Vi må konstatere, at begge institutioner i høj grad påvirker den danske uddannelsesdebat. En påvirkning der kan genkendes i langt de fleste lande. Det har jeg haft lejlighed til at drøfte med kolleger fra udlandet. Jeg har bl.a. deltaget i internationale konferencer i Warszawa og Wien og jeg har haft fornøjelsen af at deltage i EI (Education International) kongres i Cape Town.

Lærerjob

Jeg har været ansat 33 år i Hjørring Kommune. Efter lærereksamen blev jeg ansat som lærer på den lille landskole Skallerup skole (nu lukket) og to år senere flyttede jeg til den store byskole Lundergårdskolen. Siden 1998 har jeg arbejdet på fuld tid for kreds/DLF.

Uddannelse

Jeg er uddannet lærer fra Hjørring Seminarium i 1986. Med liniefag i idræt og fysik/kemi. Pædagogisk speciale: ”Læreren er også en leder”.

I 2009 afsluttede jeg efteruddannelse i ”Lederens retorik” fra Aarhus Universitet. I efteråret 2010 startede jeg på masteruddannelsen i ”Retorik og formidling” samme sted.

 

Lars Busk Hansen  | lbh@dlf.org