Om løn og pension

Løn, pension og er altid kerneopgaver for en fagforening.

Et hovedkrav ved overenskomstforhandlingerne skal fortsat være at øge det generelle lønniveau for alle medlemmer. Pejlemærkerne er centralt forhandlede reallønsstigninger, og vi skal fortsat afvise alle forslag, der minder om ”karakterpenge” til lærerne.

Men vi må have fokus på løn på alle niveauer i foreningen. Vi skal aktivt bruge den lokale løndannelse til som minimum at fastholde og gerne at udbygge lønniveauet. Vi skal fortsat siker en kollektiv løndannelse efter objektive og åbne kreterier.

Pension

Overenskomstpensionen skal over tid udbygges over en model, hvor lærere med højest anciennitet først skal løftes i pensionsprocent. Tjenestemandspensionen skal have en bedre regulering, end vi kender den i dag.

Men det er ikke nok, at vi beskæftiger os med pensionsbidragets størrelse eller løntrinet på slutlønnen. Der skal være et fast fokus på at påvirke de generelle politiske tiltag, der kan have betydning for alle medlemsgruppers pensionsforhold. 

 

Lars Busk Hansen  | lbh@dlf.org