Om uenighed og plads til alle

Danmarks Lærerforenings vigtigste opgave er at varetage medlemmernes mange interesser. Derfor er det afgørende, at medlemmerne kan se sig selv i foreningens politik. Det opnår vi bedst ved at inddrage så mange som muligt i politikudviklingen. Vi har iværksat en meget bevidst indsats for de mindre medlemsgrupper. Det arbejde skal vi fastholde i fremtiden.

Og så skal vi sikre plads til en konstruktiv uenighed. Vi kan ikke fastholde det stærke fællesskab, hvis vi ikke kan italesætte, når vi er uenige.

Det er uenighederne i processen, der giver udviklingen – men det er den størst mulige enighed i beslutningerne, der giver styrken.

Det kræver, at der til stadighed er fokus på en ”villet proces”, hvor alle kan komme til orde, og hvor alle er villige til at lytte til argumenter og til at lade ”sig flytte”. Det kræver fokus på samarbejde og udvikling. Den proces vil jeg gerne bidrage til

 

Lars Busk Hansen  | lbh@dlf.org