Om fælles folkeskole

Den fælles folkeskole er kraftigt udfordret af mange års ”benchmark-kultur”. En ensidig fokusering på et indsnævret faglighedsbegreb er fulgt op af utallige kontrolforanstaltninger, elevrapporter, nationale test og kvalitetsrapporter.

Tanken om, at ”pengene skal følge barnet” og offentliggørelse af nationale tests understøtter ønsket om ”konkurrence” imellem skolerne. Det dækker grundlæggende over troen på, at dét er vejen til at udvikle ”det bedste” og afvikle ”det dårligste”. Disse ideologiske tiltag har alt for længe domineret på bekostning af forskningens resultater om god undervisning. Det skal der gøres op med. Folkeskolen skal ikke være en ideologisk kampplads.

 - Der er ikke brug for at indsnævre fagligheden i folkeskolen. Der er brug for at fastholde det brede faglighedsbegreb.

 - Der er ikke brug for obligatoriske nationale testresultater, der rangordner skoler. Der er brug for frivillige diagnostiske tests, der styrker elevernes udbytte af undervisningen.

- Der er ikke brug for skoler, der konkurrerer mod hinanden om at skabe bedre resultater. Der er brug for skoler, der samarbejder med hinanden for at dele erfaringerne om god undervisning.

DLF skal værne om folkeskoles enestående kvaliteter og aktivt arbejde for den fælles folkeskole med enhedsskolen og klassen, som det bærende element. Der skal fortsat være fokus på skolens dannelsesperspektiv og den ambitiøse målsætning, at alle elever forlader skolen med en overbevisning om, at de ”duer til noget”.

DLF skal gå i spidsen for en udvikling af en fælles folkeskole, hvor eleverne reelt rustes til et globaliseret videnssamfund. Det kræver dialog med den til enhver tid siddende regering. Det skal vi altid være parate til.

Lars Busk Hansen  | lbh@dlf.org