En klog fagforening

Danmarks Lærerforening skal styrke sin position som den ”kloge fagforening”, der agerer proaktivt og sætter egne dagsordner. Men vi skal søge samarbejde med alle skolens interessenter, så vi ikke fremstår som "bedrevidende".

Som lærerforening skal vi sige klart fra overfor ændringer, der alene dækker over urimelige krav og forventninger til skolen og lærerne. Vi skal give medlemmerne mæle.

Danmarks Lærerforening kan kun nå sine politiske mål, hvis de planlægges ud fra langsigtede perspektiver, og hvis det sker ud fra en forståelse af, at både det centrale og det lokale led spiller en vigtig rolle i en samlet strategi. Kun sammen kan vi gøre en forskel for det gode lærerliv.

Dialogen mellem medlemmer, TR, kreds, hovedstyrelse og hovedstyrelse/formandskab skal sikre opbakningen til fælles strategier, som er formuleret ud fra DLF’s værdier og grundlæggende principper.

Kommunikation

Danmarks Lærerforening skal kendes på det, som vi er for - ikke bare på det, som vi er imod.

Det er foreningens samlede evne til at kommunikere DLF’s politik, der giver forståelse for vores synspunkter og holdninger. Jo bedre vi er til at mestre kommunikationen, jo større chance er der for, at vi får den nødvendige gennemslagskraft og indflydelse.

Jeg vil arbejde for at styrke foreningens samlede ”kommunikationsevne”.

 

Lars Busk Hansen  | lbh@dlf.org