Ret til efteruddannelse

Et godt lærerliv er afhængig af god efteruddannelse. Det giver de bedste muligheder for at udfylde rollen som den professionelle lærer.
 
Så længe lærernes arbejdstid er reguleret af lov 409, så må vi arbejde på at efteruddannelse afvikles på hele skoledage. På den måde sikrer vi, at efteruddannelsen afregnes som arbejdstid.
 
Jeg vil arbejde for at lærerne får ret til efteruddannelse. Det må være et projekt som foreningen tager fat på igennem kommende forhandlinger. Vi skal skabe kollektive og individuelle rettigheder til efteruddannelse. 
 
Retten til efteruddannelse skal udvikles på samme måde, som vi byggede arbejdsmarkedspensionerne op, og det er på tide at komme i gang. En af de store opgaver bliver at skabe en model, der ikke udhuler men supplerer de muligheder, vi kender i dag.

Der er en afgrund mellem lærernes behov for efteruddannelse og de faktiske muligheder. Det skal vi have gjort noget ved.

Området skal systematiseres, så alle lærere på sigt får ret til at deltage i efteruddannelse. Den enkelte skal ikke være afhængig af, om kommunen har råd, eller om skolelederen prioriterer det.

Det første spadestik blev taget i 2011, hvor vi fik ret til en individuel efteruddannelsesplan for hver enkelt lærer. De kan danne baggrund for en samlet opgørelse af efteruddannelsesbehovet, som kan bruges til at sikre, at der både centralt og lokalt kommer mere fokus på området. 

Lars Busk Hansen  | lbh@dlf.org