Det mener jeg

Fagpolitisk arbejde kræver ”det lange seje træk”, hvor alle beslutninger er delelementer i en overordnet strategi for at styrke det gode lærerliv, udvikle folkeskolen og medlemmernes arbejdspladser. Det vil jeg gerne bidrage til.

Jeg ser opgaven som hovedstyrelsesmedlem som en dobbeltsidet opgave.

  • På den ene side skal man kunne bevæge sig op i et helikopter perspektiv, hvor man forsøger at se det hele lidt fra oven og forsøger at være forud for udviklingen
  • På den anden side skal man have fingeren solidt placeret i jorden, så der bliver sammenhæng mellem visionerne og medlemmerne dagligdag på skolen og arbejdspladsen.
Et væsentligt motiv for mit kandidatur til hovedstyrelsen er at arbejde for en god forbindelse mellem bund og top i foreningen. Vi har brug for sammenhængskraft. Kun sammen kan vi skabe resultater.
 
 
Lars Busk Hansen  | lbh@dlf.org