Om andre faggrupper i undervisningen

Undervisning er skolens kerneopgave, og det er læreren, der løfter opgaven professionelt. Lærerne skal selvfølgelig arbejde sammen med alle de faggrupper, der har sin gang på skolen, men det er lærerne, der varetager undervisningsopgaven.

Som mennesker er vi ligeværdige, men det er ikke alt det, der sker på skolen, der er lige vigtigt. Undervisning er en helhed og kan ikke deles op i leg og læring. Fritidspædagogikken skal ikke danne baggrund for undervisningen

Med folkeskolereformen fik skolepædagogerne større mulighed for at varetage bl.a. den understøttende undervisning. Men pædagogernes rolle i undervisningen er stadig uklar på rigtig mange skoler. Mange skolepædagoger er selv frustreret over at stå alene i en klasse med ansvar for 28 elever. Vi har stadig ikke fået konkrete svar på, hvad skolepædagogerne kan, og som lærerne ikke kan.

I den offentlige debat fremføres det af og til, at det vil være godt for eleverne at møde andre faggrupper end lærere i skolen. Men det hænger slet ikke sammen med kravet om, at lærerne kun skal kunne undervise i sine linjefag.

DLF skal fastholde, at det er læreruddannelsen, der giver den professionelle ballast for at tage ansvaret for undervisningen. Og så skal pædagogerne, som varetager undervisningen i børnehaveklasserne tilbydes en overbygningsuddannelse til deres grunduddannelse.

Lærerassistenter
For år tilbage var der med inspiration fra Finland meget snak om undervisningsassistenter. Det forsvandt stort set i folkeskolereformen.

Hvis lærere skal assisteres af ufaglærte/ikke-læreruddannede, så kræver det en klar opgavebeskrivelse og accept af rollefordelingen.

Betegnelsen undervisningsassistent skal erstattes med benævnelsen lærerassistent. For det er læreren, der har det fulde ansvar for undervisningen. Det er udgangspunktet for det samarbejde, hvor ikke-læreruddannede assisterer i undervisningen.

Lars Busk Hansen  | lbh@dlf.org